ROCK CAFE on kontsertklubi (edaspidi Klubi), kuhu on oodatud kõik, kes naudivad kvaliteetset muusikat ning professionaalset esinemist. Iga muusikahuviline on siin oodatud ja meeldiva elamuse tagamiseks on kohustuslik käesolev kodukord.

Pääsme omandamisega nõustub iga külastaja Klubi kodukorraga ja järgib Klubi töötajate korraldusi.

1. KLUBI JÄTAB ENDALE ÕIGUSE VALIDA KÜLASTAJAID;

2. KLUBISSE PÄÄSEVAD SISSE TÄISKASVANUD ISIKUD.

(Selles reeglis on Klubil õigus teha mööndusi, millest teavitatakse külastajaid reklaami kaudu)

3. KLUBI TÖÖTAJATEL ON ÕIGUS KONTROLLIDA NII PÄÄSME OLEMASOLU, MIS KAOTAB KLUBIRUUMIDEST VÄLJUMISEL KEHTIVUSE, kui ka vajadusel KÜLASTAJATE VANUST. (Vanuse tõendamiseks tuleb esitada pass, ID-kaart või juhiluba)

4. KLUBISSE EI VÕETA KAASA ega HOIULE külm- ega tulirelvi ja muid esemeid, mis Klubi töötaja seisukohta arvestades võiksid ohustada teiste külastajate julgeolekut ja mida Klubi töötaja ei pea õigeks üritusele kaasa võtta. Samuti ei võeta Klubisse kaasa LASKEMOONA, LÕHKE- ega KERGESTISÜTTIVAID MATERJALE, MÜRK- ja RADIOAKTIIVSEID AINEID või neid kiirgavaid MATERJALE, mis VÕIKSID OHUSTADA KLUBI KÜLASTAJATE, ESINEJATE ja KLUBI TÖÖTAJATE TERVIST ning JULGEOLEKUT;

5. KLUBISSE EI VÕETA KAASA LEMMIKLOOMI;

6. KLUBISSE EI VÕETA KÜLASTAJATE POOLT KAASA, EI TARVITATA ÜRITUSE AJAL ISE EGA REALISEERITA TEISTELE KÜLASTAJATELE: ALKOHOLI, NARKOOTILISI- ja PSÜHHOTROOPSEID AINEID SISALDAVAID või muid UIMASTATAVAT TOIMET ESILEKUTSUVAID TOOTEID;

NB! KODUKORRA JÄRGIMIST TAGAVAD SELLEKS SEATUD KLUBI TÖÖTAJAD, KELLE KORRALDUSED KORRA JA JULGEOLEKU TAGAMISEKS KLUBIS ON KÕIKIDELE TÄITMISEKS VASTUVAIDLEMATULT KOHUSTUSLIKUD;

KLUBI TÖÖTAJAL ON ÕIGUS:

– takistada KODUKORDA rikkunud külastajal Klubi ruumidesse sisenemast või nõuda korra rikkuja ürituselt lahkumist;

– nõuda korda rikkunud külastaja lahkumist Klubi ruumidest;

– keelduda teenindamast alkoholi-, narkootilises või muus psühhotroopses joobes olevat külastajat;

– keelduda teenindamast külastajat, kes on nooremad üritusele või alkoholi müügiks kehtestatud vanusepiirist;

– takistada Klubi ruumidesse sisenemat külastajat, kes ei ole üritusele sobivas riietuses;

– keelduda teenindamast ebaviisakalt käituvaid külastajaid ja paluda turvateenistujatel korraldada nende otsekohest Klubist lahkumist;

KÜLASTAJA PEAB MEELES, et:

– ta on oodatud Klubisse turvaliselt ja mõnusalt aega veetma, muusikat kuulama ja rokkima, arvestades ja austades nii teiste Külastajate, esinejate kui ka Klubi töötajatega, seetõttu on Klubi Töötaja korraldus talle vastuvaidlematuks täitmiseks;

– Külastaja poolt soetatud pääse Klubisse kaotab kehtivuse Klubist väljumisel;

– keelatud on siseneda klubisse oma söögi ja joogiga;

– keelatud on suitsetada (kaasaarvatud e-sigaretti) selleks mitte ettenähtud kohas;

– keelatud on kaasa tuua professionaalseid foto- ja videosalvestusseadmeid;

– ta ei tungi lavale professionaalseid esinejaid segama ning turvateenistuja nõuab sellise tegevuse lõpetamist;

– crowd surfing on Klubis keelatud;

– hüvitab tema poolt või tema süül lõhutud või muul moel rikutud/kasutamiskõlbatuks muutunud Klubi või kolmandate isikute inventari, seadmete jms vara maksumuse täies ulatuses;

– hüvitab tema poolt lõhutud või muul moel rikutud/kasutamiskõlbatuks muutunud lauanõude ja klaaside maksumuse täies ulatuses;

– tasub tema poolt lõhutud või muul moel rikutud/kasutamiskõlbmatuks muutunud või kaotatud garderoobi ühe numbri kaotamise korral 15€. Vastasel juhul garderoobi hoiule jäetud asju ei väljastata;

– garderoobiteenuse kasutamine ei ole kohustuslik;

– Klubi ei vastuta garderoobi hoiule jäetud rõivaste taskutesse/varrukatesse jäetud sallide, mütside, kinnaste ja muude esemete eest;

– Klubi ei võta hoiule Külastaja raha- ega väärtesemeid, dokumente, käekotte jmt;

KUI KÜLASTAJA EI PEA KLUBI TÖÖTAJA TEMA KÄITUMISE SUHTES TEHTUD OTSUST ÕIGEKS, ON TAL ÕIGUS ESITADA KLUBI JUHTKONNALE KIRJALIK VAIE VAIDLUSALUSES KÜSIMUSES, KUID KLUBI TURVALISUSE EEST VASTUTAVA TÖÖTAJA NÕUE TULEB SIISKI TÄITA, SEST TURVATEENISTUJA LÄHTUB OMA OTSUSE TEGEMISEL ERANDITULT KÕIKIDE TEISTE KÜLASTAJATE, KLUBI TÖÖTAJATE, ESINEJATE JA KOLMANDATE ISIKUTE TURVALISUSE TAGAMISEST.